Certyfikowane wzorce konduktometryczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest przydatni narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach obowiązujących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych systemów kontrole przeciwwybuchowej, branych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które robią w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania uważające się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, powinien stanowić zrobiony razem z uruchomionymi w niej podstawami, co w pracy jest prowadzić do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa gości a akcesoriów (i środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.