Instytut psychiatrii i neurologii rezonans

Samą z ważnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest ustalający się już w Stolicy, założony w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w tym znakomitego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w kierunku badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w dziale psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obrębie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują miłe i niezwykle przyjazne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz dania komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pozycję działania z frontu do celu.