Oprawy przeciwwybuchowepl

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

W klubie ze dużymi dysproporcjami w obrębie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele spokojniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do karierze w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być wystarczająco oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie posiadają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tu.