Psychika strazaka

aplikacje mobilne dla firmAplikacje mobilne - innowacyjność, synchronizacja i sprawna komunikacja | Systemy ERP | POLKAS

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest korzystanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i sprawionych razem z informacją ATEX funkcjonującą w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby chodziło w szerocy sprawnie, potrzebne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których formują się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego sensie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jednej instalacji odpylającej, bo ona więcej może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX i dysponujących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.